Obec Slovenská Kajňa
obecSlovenská Kajňa

Krásy našej obce

Prírodné prostredie a chotárne názvy - krásy našej obce

Obec Slovenskú Kajňu obkolesujú na severe priehrada Domaša, na východe Malá Domaša, na juhu Benkovce, na juhozápade Vyšný Kazimír a severozápade Kvakovce. Na geologickej stavbe povodia rieky Ondavy sa zúčastňujú horniny paleogénu a sedimenty kvartéru. Paleogén je reprezentovaný magurským flyšom, v ktorom sú zastúpené zlínské a belovežské vrstvy." Belovežské vrstvy sú tvorené hlavne flovcami a pestrými pieskovcami a podradne ílovcami. Z kvartérnych sedimentov sú prítomné aluviálne a terasové sedimenty, hlinito - kamenité sute a proluviálne sedimenty: Aluviálne náplavy sú zastúpené piesčitými štrkmi uloženými na zvetrávanom paleogénnom podklade a náplavovými hlinami. Petrografické zloženie štrkových valúnov zodpovedá geologickej stavbe územia, ktorými rieka Ondava preteká.

Z hľadiska klimatickćho má územie obce kotlinovú klímu a spadá do oblasti teplej, okrsku mierne vlhkého s chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok má hodnotu 643 mm. V mesačnom rozdelení zrážok sú charakteristické júlové maximá (93 mm), ktoré nasvedčujú tomu, že sa tu uplatňujú letné búrkové lejaky. Maximálne mesačné zrážky pripadajú na mesiac január a február. Takéto rozloženie zrážok je typické pre kontinentálny ráz podnebia.


Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje hodnotu 8,4° C. V ročnom chode teplôt najteplejším mesiacom je júl, keď priemerná teplota dosahuje 18,8°C a najchladnejším január s priemerom mínus 3,5°C. Viac ako 30 dní je charakterizovaných ako letných, t.j. s maximálnou dennou teplotou nad 25°C. Snehová pokrývka sa vyskytuje v priemere 76,2 dní. Jej nástup spadá do prvej decembrovej dekády a trvá do marca. Maximum snehovej pokrývky pripadá na január. Prevládajúci smer vetrov na území obce je severný až severozápadný.

Príroda južnej a strednej časti Nízkych Beskýd v našom okrese je veľmi zaujímavá. Z hľadiska botanického i zoologického sa tu vyskytujú druhy, ktoré ďaleko presahujú okresný význam, dokonca sú veľmi pozoruhodné i z celoslovenského hľadiska. V teplej poriečnej nive Ondavy bola zistená napr. rezeda farbiarska, nevädza rozložená, kotúč poľný, ibiš lekársky. Vo vodách Ondavy pri priehrade ale aj nižšie rastie stolístok klasnatý, škripinec jazerný, šarina morská, červenec kučeravý.

HusiMedzi zákonom chránené rastlinné druhy, ktoré sa nachádzajú aj v lokalite našej obce patrí svíb drieňový. Medzi obyvateľstvom je všeobecne známy ako „drinka“, v čase kvitnutia veľmi nápadná. Pri intenzívnych jarných a jesenných ťahoch možno na Domaši zastihnúť kŕdle divých husí. V období hniezdenia možno často pozorovať prelietavanie a lov haje tmavej, volaviek popolavých, vzácnejšie volaviek purpurových, bociana bieleho, vzácnejšie bociana čierneho. Pre oblasť Domaše sú charakteristické aj niektoré druhy, malých a stredných cicavcov, ako dubnica obyčajná, dulovnica menšia, hryzec vodný, ondatra pižmová a vydra riečna. 

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

Sviatok a výročie

Meniny má Móric, Maurícius, Maurus

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie