Obec Slovenská Kajňa
obecSlovenská Kajňa

Vyhlášky, oznamy, výzvy

2024

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Zhromaždenie vlastníkov poľov pozemkov v PR Poľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 4. 4. 2024

Rozšírenie kanalizácie v obci Slovenská Kajňa

Verejná vyhláška Rozšírenie kanalizácie v obci Slovenská Kajňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,81 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 27. 3. 2024

Rozšírenie vodovodu v obci Slovenská Kajňa

Verejná vyhláška Rozšírenie vodovodu v obci Slovenská Kajňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 27. 3. 2024

Situácia umiestnenia stavby Kanalizácia a ČOV Domaša Dobrá

Situácia - Kanalizácia a ČOV Domaša Dobrá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,97 MB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 27. 3. 2024

Oznámenie o začatí územného konania Kanalizácia a ČOV Domaša-Dobrá

Oznámenie o začatí územného konania Kanalizácia a ČOV Domaša - Dobrá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 27. 3. 2024

Verejný vodovod - situácia umiestnenia

Verejný vodovod pre R.O. Domaša Dobrá - situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,72 MB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 26. 3. 2024

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania Verejný vodovod pre RO Domaša – Dobrá s možnosťou zásobovania obcí Petkovce, Michalok a Kvakovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,09 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 26. 3. 2024

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebné konania Zberný dvor pre obec Kvakovce a R.O. Domaša Dobra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,86 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 21. 3. 2024

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiesntnení stavby Zberný dvor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,45 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 28. 2. 2024

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania Zberný dvor pre obec Kvakovce a R.O. Domaša Dobrá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,6 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 31. 1. 2024

Oznámenie o zámere výrubu stromov

Oznámenie o zámere výrubu stromov G.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,02 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 25. 1. 2024

Oznámenie o zámere výrubu stromov

Oznámenie o zámere výrubu stromov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,94 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 24. 1. 2024

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolania Cykl Domaša Dobrá - Domaša Tíšava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,51 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 17. 1. 2024

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolania Cyklochodník Kvakovce - Domaša Dobrá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,75 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 17. 1. 2024

Rozhodnutie

Rozhodnutie - zmena stavby Chodník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,38 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 15. 1. 2024

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Zast. pruh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,39 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 8. 1. 2024

Zámer

Z á m e r.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,15 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 3. 1. 2024

2023

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania Zastávkový pruh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,92 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 13. 12. 2023

Výzva na vykonanie výrub/okliesnenia stromov

Výzva na vykonanie výrubu,okliesnenia stromov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,64 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 20. 6. 2023

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o omiestnení stavby Národné centrum vodných športov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,92 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 8. 11. 2023

Stavebné povolenie

Stav povol a verej vyhl EL PRO KAN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,66 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 18. 10. 2023

Riešenie migračných vyziev v obci Sl. Kajňa

Riešenie migr. výziev v obci Sl. Kajňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,21 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 25. 9. 2023

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Slovenská Kajňa - úprava NN a DP1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,75 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 13. 9. 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania Zastávkový pruh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,82 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 13. 12. 2023

Stavebné povolenie Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi – fáza č. 1

Stavebné povolenie Úprava verejných priestranstiev v obi pri Domaši zeleňou a kvetmi fáza č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,98 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 20. 9. 2023

Stavebné povolenie Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi – fáza č. 2

Stavebné povolenie Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi – fáza č. 2,.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,89 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 20. 9. 2023

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o omiestnení stavby Komerčné objety.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,67 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 8. 11. 2023

Oznámenie o začatí zlúčeného a staveb.konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Faza 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,51 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 18. 8. 2023

Oznámenie o začatí zlúčeného a staveb.konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania Faza 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,28 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 18. 8. 2023

Pretláčanie popod Ondavu verejná vyhláška

Pretlačanie popod Ondavu - verejná vyhláška.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 577,64 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 12. 7. 2023

Rozšírenie ČOV Malá Domaša

Rozšírenie ČOV Malá Domaša.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,18 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 11. 8. 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania Úprava NN a DP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,23 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 7. 8. 2023

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania Národné centrum vod 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,5 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 9. 8. 2023

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania Komerčné objekty 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,2 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 9. 8. 2023

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie Chodník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 633,51 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 19. 7. 2023

2022

Prerušenie distribúcie elektriny

2022-10-21-082356-oznamenie_o_odstavke.vt00407963.165 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,47 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 21. 10. 2022

Prerušenie distribúcie elektriny

2022-10-21-082330-oznamenie_o_odstavke.vt00407950.186 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,34 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 21. 10. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

2022-09-27-101336-SKM_C224e22092708060.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,69 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 27. 9. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

2022-09-27-100934-SKM_C224e22092708061.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 27. 9. 2022

Správne poplatky MATRIKA

2022-08-19-113016-Sn__mka1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 127,66 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 19. 8. 2022

Oznámenie o odstávke 06.09.2022

2022-08-16-132514-oznamenie_o_odstavke.vt00402385.183 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,31 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 16. 8. 2022

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

2022-08-10-093846-Ozn__menie_o_utvoren___volebn__ho_okrsku_a_o_ur__en___volebnej_miestnosti_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,29 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 10. 8. 2022

Zverejnenie el. adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

2022-08-05-082058-SKM_C224e22080907250.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,49 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 5. 8. 2022

Súčasný stav hladiny vody v Domaši je vizitkou rozhodnutia jedného štátneho úradníka

2022-07-22-114802-doma__a_ (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,5 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 22. 7. 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

2022-07-16-094105-SKM_C224e22081608520.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,6 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 16. 7. 2022

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov n/T - doplnený a opravený dokument, oznámenie o prerokovaní doplneného dokumentu RÚSES

2022-07-19-075753-SKM_C224e22072507090.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,92 MB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 19. 7. 2022

ČAS ZVYŠENEHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

2022-06-24-105544-__as_zv____en__ho_nebezpe__enstva_vzniku_po__iaru (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,56 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 24. 6. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

2022-06-20-083440-SKM_C224e22062007331.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,32 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 20. 6. 2022

Záverečný účet obce 2021

2022-06-13-082401-Z__vere__n___Kaj__a_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,85 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 13. 6. 2022

Oznámenie o odstávke 14.06.2022

2022-06-02-081458-oznamenie_o_odstavke.vt00395424.224.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,6 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 2. 6. 2022

Oprava chýb v písaní rozhodnutia, oznámenie

2022-05-20-095656-Oprava_ch__b_v_p__san___rozhodnutia__ozn__menie___verej.vyhl____ka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,59 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 20. 5. 2022

Oznamenie o odstávke 17.05.2022

2022-04-26-085121-oznamenie_o_odstavke.vt00392453.183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,94 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 26. 4. 2022

Oznamenie o odstávke 16.05.2022

2022-04-26-085102-oznamenie_o_odstavke.vt00392454.183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,01 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 26. 4. 2022

Oznámenie o odstávke 12.05.2022

2022-04-25-125702-oznamenie_o_odstavke.vt00392451.183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,14 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 25. 4. 2022

POZOR

2022-04-19-150659-SKM_C224e22041914010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 19. 4. 2022

POZOR

2022-04-19-150639-SKM_C224e22041914020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 814,89 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 19. 4. 2022

Oznamenie o odstávke 05.05.2022

2022-04-19-084852-oznamenie_o_odstavke.vt00392232.186.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,02 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 19. 4. 2022

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2022-04-19-125214-Optomomnt_rozhodnutie_o_umiest_stavby_8_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,74 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 19. 4. 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania EL PRO KAN

2022-04-13-135335-ozn__menie_o_za__at___stav_konania_Elprokan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,38 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 13. 4. 2022

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2022-04-11-151941-Rozhodnutie_o_umiest_stavby_Terenne___pravy_RS_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 11. 4. 2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

2022-04-05-093243-SKM_C224e22040508440.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,72 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 5. 4. 2022

ČAS ZVYŠENEHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

2022-03-25-105713-58___V_____as_zv____en__ho_nebezpe__enstav_vzniku_po__iaru_25.03.2022__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,88 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 25. 3. 2022

Oprava chýb v písaní rozhodnutia, oznámenie - verejná vyhláška

2022-03-17-162126-SKM_C224e22040515300.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,98 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 17. 3. 2022

Oznámenie o začatí územ konania OPTOMONT

2022-03-07-084701-Ozn__menie_o_za__at_____zem_konania_OPTOMONT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,53 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 7. 3. 2022

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

2022-02-28-082323-SKM_C224e22031617420.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 612,77 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 28. 2. 2022

Oznámenie o začatí územného konania

2022-02-17-105307-Ozn__menie_o_za_____zem_konania_ter___pr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 17. 2. 2022

MIESTNE POPLATKY

2022-01-01-112956-Sn__mka1.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 134,29 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2022

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí uzem konania VSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,1 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 13. 12. 2022

Návrh rozpočtu obce príjmy

Návrh rozpočtu príjem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,47 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 12. 2022

Návrh rozpočtu obce výdavky 2023

Návrh rozpočtu výdaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,9 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 15. 12. 2022

2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

2021-12-15-144812-SKM_C224e22041313580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 15. 12. 2021

Verejná vyhláška

2021-11-09-130450-SKM_C224e22030313140.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,45 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 9. 11. 2021

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

2021-11-04-110643-SKM_C224e21110808100.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 4. 11. 2021

Oznámenie o začatí územného konania

2021-10-28-145520-SKM_C224e21102814012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,93 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 28. 10. 2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

2021-10-25-163916-SKM_C224e21102515411.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,5 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 25. 10. 2021

Verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

2021-10-18-085829-Verejn___s____a___nebytovych_priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,73 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 18. 10. 2021

Oznámenie o dražbe

2021-10-15-084456-931c9a8a_62ad_454d_8399_d1ff2d0dacde.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,91 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 15. 10. 2021

Oznemenie o vstupe na pozemok - VV

2021-09-23-140132-21_09_21_VSD_Oznamenie_o_vstupe_obec_Slovensk___Kaj__a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,54 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 23. 9. 2021

Verejná vyhláška rozhodnutie

2021-08-09-085233-OVBP2_2021_27099_84382_FA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,88 MB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 9. 8. 2021

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

2021-08-05-090625-Mimoriadne_nudzove_opatrenia__AMO_8_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 5. 8. 2021

OPATRENIA

2021-08-05-090425-Opatrenia_doh__ad_10km_8_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,12 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 5. 8. 2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

2021-08-04-140744-77__O____as_zv____en__ho_nebezpe__enstva_vzniku_po__iaru___odvolanie_04.08.2021__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,21 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 4. 8. 2021

Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Kvakovce

2021-07-02-132745-SKM_C224e21070811130.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,99 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 2. 7. 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom .

2021-07-01-141022-SKM_C224e21070813130.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 7. 2021

Oznam

2021-06-16-112852-SKM_C224e21061610360.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,62 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 16. 6. 2021

Oznámenie verejnou vyhláškou

2021-06-15-140015-SKM_C224e21061513060.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,52 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 15. 6. 2021

OZNAM

2021-06-14-154439-SKM_C224e21061414510.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,76 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 14. 6. 2021

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

2021-06-14-152903-SKM_C224e21061414280.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 733,99 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 14. 6. 2021

Výzva

2021-06-01-141950-SKM_C224e21060113010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,92 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 1. 6. 2021

Výberové konanie

2021-04-29-160251-Sn__mka1.JPG
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 166,53 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 29. 4. 2021

Verejná vyhláška

2021-04-19-104610-SKM_C224e21080509510.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 957 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 19. 4. 2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.03.2020

2021-03-26-133228-SKM_C224e21032613240.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,79 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 26. 3. 2021

Oznámenie o zámere výrubu stromov.

2021-03-24-092717-SKM_C224e21032609210__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,21 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 24. 3. 2021

Prerušenie prevádzok školských zariadení v okrese VnT

2021-03-02-082821-o_rozhodnuti_skol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,35 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 2. 3. 2021

Návrh rozpočtu Obce Slov. Kajňa

2021-03-01-141445-SKM_C224e21092413170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,58 MB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 1. 3. 2021

SODB

2021-02-23-163011-SODB_kontaktne_miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,29 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 23. 2. 2021

Oznámenie o zámere výrubu stromov.

2021-02-22-121430-Oznamenie_o_zamere_vyrubu_stromov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,6 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 22. 2. 2021

Plán kontrolnej činnosti hl.kontrolóra

2021-01-19-150011-navrh_planu_kontr.cinn_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,53 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 19. 1. 2021

Voľné pracovné miesto

2021-01-18-104557-Nov___polo__ka_Dokument_Microsoft_Wordu__2_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,16 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 18. 1. 2021

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa

2021-01-29-110411-Web_Kajna_navrh_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,08 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 29. 1. 2021

2020

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská Kajňa

2020-12-8-103146-plag_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,72 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 8. 12. 2020

Prevadzkove hodiny SODB

2020-12-16-154723-prev_hodiny_sodb45.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,61 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 16. 12. 2020

Scitanie obyvatelstva

2020-12-16-155328-SODB_Plagat_A4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,88 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 16. 12. 2020

fura

2020-12-16-161155-Slovensk___Kaj__a_VT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,42 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 16. 12. 2020
Zobrazené 1-20 z 104

Dokumenty

Voľby prezidenta SR 2024

voľby prezidenta SR 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10
1
11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10
1
11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok a výročie

Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 4. 2024
takmer jasno 22 °C 9 °C
sobota 13. 4. zamračené 22/10 °C
nedeľa 14. 4. zamračené 24/12 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 16/9 °C