Obec Slovenska Kajňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zber - NADMERNÝ ODBAD

 06.08.2021

Vážení občania,

v dňoch od 09.08.2021 do 12.08.2021 sa pri Obecnom úrade  uskutoční zber veľkoplošného odpadu. V čase od 08.00 hod do 16.00 hod .  

Prosíme Vás aby ste dodržali dátum a čas . Ak by ste chceli vyviesť odpad mimo určenej hodiny prosím kontaktujte nás na tel. čísle 057 44941 59 počas pracovnej doby.

Chceme Vás upozorniť na to že budeme kontrolovať čo vlastne vhadzujete do kontajneru, aby nedošlo k vyhadzovaniu odpadkov ktoré do tejto skupiny nepatria, preto Vás prosíme aby ste dodržali čas .

Patrí sem :

väčšie kusy plastov, nábytok, bazény, v princípe všetko čo je nadrozmerné a poškodené .

Nepatrí sem : 

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, sklo, odevy.1 2 ... 10