Obec Slovenska Kajňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zber - NADMERNÝ ODBAD

 04.08.2021

Vážení občania,

v najbližších dňoch  sa v našej obci  uskutoční zber veľkoplošného odpadu. Presný čas a miesto Vám bude pomocou miestneho rozhlasu a aplikácie oznámené .

Chceme Vás upozorniť na to že budeme kontrolovať čo vlastne vhadzujete do kontajnerov, aby nedošlo k vyhadzovaniu odpadkov ktoré do tejto skupiny nepatria ! 

Patrí sem:

väčšie kusy plastov, nábytok, bazény, v princípe všetko čo je nadrozmerné a poškodené .

Nepatrí sem:  

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, sklo, odevy.

Prajeme pekný zvyšok dňa ! 

1 2 ... 10