Obec Slovenska Kajňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Platné opatrenia pre okres Vranov nad Topľou

 19.05.2021

Platné opatrenia pre okres Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou
Platné opatrenia pre vybraný región

II. stupeň varovania
Platné od 17. 5. 2021

1. Rúško a respirátor FFP2

Povinné nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátora v obchodných prevádzkach, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m

•Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

•deti do 6 rokov veku

•deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti

•osoby so závažnými poruchami autistického spektra

•osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

•osoby pri výkone športu

•fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania

•osoby nevesty a ženícha pri sobáši

•výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

•tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania

•zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

•osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

•osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

•osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

•Výnimky pri nosení respirátora tvoria:

•žiaci v škole alebo v školskom zariadení

•pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

•osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody

•zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie

•zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu

•zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

•Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa)

2. Obmedzenie pohybu

•Pohyb nie je obmedzený

•Práca

•Vysoko odporúčaný home-office

•Pobyt v prírode (v okrese)

•Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu je povolený bez testu

•Pobyt v prírode (mimo okresu)

•Pohyb v prírode vrátane individuálneho športu nie je obmedzený

3. Školy

•Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ a SŠ končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií

•Prezenčná forma výučby je povolená pre:

•materské školy

•špeciálne materské školy

•základné školy

•špeciálne základné školy

•stredné školy pre končiace ročníky a prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií

•stredné školy zdravotníctva

•stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia

•žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov na jedného pedagóga

•základné umelecké školy pre individuálne hodiny okrem spevu a dychových nástrojov

•jazykové školy (len individuálne)

Povolené školské zariadenia sú:

 • školské kluby detí
 • školské internáty pre špeciálne školy (materské, základná, stredné so ZZ, PS, OU)
 • školské internáty pre stredné zdravotnícke školy (1 na izbe) a stredné školy (podľa osobitných usmernení)
 • školské internáty pre vysoké školy (len pre zdravotnícke odbory)
 • zariadenia školského stravovania pre materské, základné, stredné a špeciálne školy
 • zariadenia školského stravovania internátov len pre ubytovaných
 • zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • lesné škôlky a pod.
 • centrá voľného času (len individuálne)

Vysokoškolská prax je povolená najmä pre:

 • študentov 4., 5. a 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo
 • študentov 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v odbore pôrodná asistencia
 • študentov 4. a 5. ročníka odboru farmácia
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • študentov 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy

Viac podrobností nájdete na stránke Ministerstva školstva (PDF, 358 kB)

4. Autoškoly

Teoretická výučba a praktický výcvik sú povolené za dodržania prísnych podmienok

5. Múzeá, galérie a výstavné siene

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

6. Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu. Zatvorené sú detské kútiky, sedacie sekcie a sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov

7. Reštaurácie

Reštaurácie majú povolený rozvoz, predaj "cez okienko" a terasy s 2 m rozostupmi medzi stolmi

8. Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené s podmienkami. Reštaurácie podľa príslušných odporúčaní

9. Fitness

Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 10 osôb alebo 25 m2 na osobu

10. Lyžiarske strediská a lanové dráhy

Povolené so špeciálnymi podmienkami

11. Wellness, aquapark a kúpele

Wellness, aquaparky a kúpele mimo zdravotných indikácií sú zakázané.

12. Bazény a plavárne

Vstup na umelé vodné plochy je povolený s dodržaním maximálneho počtu 10 osôb. Organizované skupiny podľa športového automatu

13. Profesionálny šport

Výkon profesionálneho športu je povolený za dodržania prísnych podmienok

14. Zoologické záhrady a botanické záhrady

Dovolené sú individuálne prehliadky s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2

15. Taxi

Taxi služby sú povolené s dodržaním podmienok

16. Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené do 10 osôb

17. Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Obrady sú povolené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 10 osôb alebo 15 m2 plochy na osobu s výnimkou pohrebov

18. Oslavy / večierky / svadby / kary

Organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov je zakázané

19. Očkovanie

Očkovanie je prístupné pre osoby nad 16 rokov

20. Návštevy v nemocniciach a v ZSS

Návštevy v obmedzenom režime

21. Väznice

Návštevy vo väzniciach sú povolené s obmedzením

22. Konzumácia alkoholu na verejnosti

Konzumácia alkoholu na verejnosti je zakázaná

23. Knižnice

Výdaj a vrátenie kníh je povolené "cez okienko". Spoločné čítanie kníh je povolené s maximálnym počtom 6 účastníkov

 viac na : https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou


1 2 3 4 5 6 7 8