Obec Slovenska Kajňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Správne konanie na výrub drevín

 03.03.2020

Správne konanie na výrub drevín Informácia o začatom správnom konaní obce

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Obec Slovenská Kajňa, Hlavná 4/6, 09402 Slovenská Kajňa, alebo elektronickou formou do elektronickej schránky obce, prípadne emailom na adresu:  obecnyurad@slovenskakajna.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Obec Malá Domaša

Predmet žiadosti: Výrub 10 ks stromov. ( Vŕba, Jabloň, Slivka)  Krovie 300 m2. Na parcelách č. 210/30; 1026/167 vo vlastníctve obce Malá Domaša a Poľnohospodárskeho družstva Kvakovce.

Dôvod: Úprava terénu pred výstavbou obytných domov

Žiadosť doručená dňa: 19.2.2020

Správne konanie začalo dňa: 3.3.2020

Zverejnené dňa: 3.3.20201 2 3 4 5